"Rzeczą, którą najtrudniej jest w świecie zrozumieć, jest podatek dochodowy"

Usługi księgowe

Ryczałt ewidencjonowany:

- prowadzenie ewidencji przychodów
- prowadzenie wykazu środków trwałych
- obliczanie miesięcznej zaliczki podatku zryczałtowanego
- rozliczenia z Urzędem Skarbowym
- wysyłka JPK (Jednolity Plik Kontrolny)
- sporządzanie zeznania rocznego

Podatkowa Księga Przychodów i Rozchodów:

- prowadzenie PKPiR
- prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych
- prowadzenie ewidencji wyposażenia
- obliczanie zaliczek na podatek dochodowy
- wysyłka JPK (Jednolity Plik Kontrolny)
- sporządzanie zeznania rocznego

Księgi handlowe:

- opracowywanie polityki rachunkowości, w tym Zakładowego Planu Kont
- prowadzenie ksiąg handlowych
- prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych
- prowadzenie ksiąg pomocniczych, powiązanie ich z kontem księgi głównej
- obliczanie zaliczek na podatek dochodowy
- sporządzanie miesięcznych deklaracji podatkowych oraz raportów statystycznych
- sporządzanie raportów i analiz dla zarządu
- sporządzanie dokumentów związanych z zakończeniem roku obrotowego
- sporządzanie okresowych i rocznych sprawozdań finansowych
- wysyłka JPK (Jednolity Plik Kontrolny)
- sporządzanie zeznania rocznego

Rozliczanie podatku VAT:

- prowadzenie ewidencji dla celów VAT
- obliczanie podatku VAT oraz sporządzanie deklaracji i ich elektroniczna wysyłka do właściwego Urzędu Skarbowego
- sporządzanie informacji podsumowującej
- bieżąca weryfikacja poprawności wystawianych i otrzymywanych faktur VAT

Kontakt

Doradztwo Podatkowe Izabela Cybulska

ul. Pamięci Sybiraków 12
47-200 Kędzierzyn-Koźle
Email:
doradztwokedzierzyn@gmail.com
Telefon:
77 482 93 94
Projekt i wykonanie BerMar multimedia