"Rzeczą, którą najtrudniej jest w świecie zrozumieć, jest podatek dochodowy"

Usługi kadrowo-płacowe

Kompleksowa obsługa płacowo-kadrowa, wynagrodzeń i rozliczeń z Urzędem Skarbowym i Zakładem Ubezpieczeń Społecznych:

- obliczanie wynagrodzeń i sporządzanie list płac
- prowadzenie ewidencji wynagrodzeń
- prowadzenie ewidencji i rozliczanie umów zleceń oraz umów o dzieło
- sporządzanie standardowej dokumentacji w chwili i po ustaniu stosunku pracy: umów o pracę, aneksów, wypowiedzeń, świadectw pracy
- ustalanie świadczeń pieniężnych związanych z ustaniem stosunku pracy (np. ekwiwalentu za niewykorzystany urlop)
- prowadzenie kart urlopowych
- ustalanie prawa do wynagrodzenia lub zasiłku z tytułu choroby, urlopu macierzyńskiego lub innej nieobecności obniżającej podstawę wymiaru składek ZUS
- sporządzanie deklaracji rozliczeniowych do ZUS
- obliczanie zaliczek na podatek dochodowy od wypłaconych wynagrodzeń
- sporządzanie informacji i deklaracji do US: PIT-11, PIT-40, PIT-8AR, PIT-4R

Kontakt

Doradztwo Podatkowe Izabela Cybulska

ul. Pamięci Sybiraków 12
47-200 Kędzierzyn-Koźle
Email:
doradztwokedzierzyn@gmail.com
Telefon:
77 482 93 94
Projekt i wykonanie BerMar multimedia